Sąlygos ir nuostatos

Šiame puslapyje rasite standartines DHL tinklalapio sąlygas ir nuostatas. Prašome atkreipti dėmesį, kad skirtingose šalyse galioja nevienodos sąlygos ir nuostatos.

DHL tinklalapio naudojimo sąlygos ir nuostatos yra sekančios.

Autorių teisės

Tinklapio straipsnių autoriaus teisės priklauso DHL International GmbH.

Leidimas naudoti informaciją

Kiekvienas asmuo gali kopijuoti visą šiame tinklalapyje esančią medžiagą, atsižvelgdamas į tokias sąlygas:

  • medžiaga gali būti naudojama tik nekomerciniu informavimo tikslu;
  • ji negali būti keičiama;
  • negalima neteisėtai kopijuoti DHL prekės ženklų;
  • visos šios medžiagos dalies kopijos turi būti pažymėtos tokiu autorių teisių apsaugos ženklu:
  • Autoriaus teisės saugomos įstatymų ©  DHL International GmbH. Visos teisės saugomos.
DHL prekiniai ženklai

‘DHL’, ‘DHL Worldwide Express’, ‘DHL Parcel’, ‘DHL eCommerce’, ‘DHL Express’, ‘DHL Freight’, ‘DHL Supply Chain’, ‘DHL Global Forwarding’, ‘DHL Europlus’, ‘Jumbo Box’, ‘DHL Economy Select’, ‘DHLJetline’, ‘DHL Sprintline’, ‘DHL Secureline’, ‘DHL Express Easy’, ‘DHL Easy Shop’ , ‘DHL Connect’, ‘EasyShip’ yra „DHL International GmbH“ arba Deutsche Post DHL įmonių grupės prekiniai ženklai, registruoti bent vienoje teisinėje įstaigoje. Jokios faktinės ar menamos licencijos naudoti šiuos prekės ženklus nesuteiktos. Šie prekės ženklai negali būti kopijuojami, parsisiunčiami, dauginami, naudojami, keičiami ar platinami (išskyrus kaip neatsiejama šiame tinklalapyje esamos medžiagos dalis, kaip nurodyta aukščiau) be išankstinio rašytinio sutikimo.

Kiti prekiniai ženklai ir pavadinimai

Kiti šioje medžiagoje nurodyti prekės ženklai ir pavadinimai priklauso jų savininkams.

Jūsų pastabos

DHL kompanija norėtų išgirsti Jūsų pastabas ir yra dėkinga už visas idėjas ir pasiūlymus, tačiau negali atsakyti į kiekvieną jų. DHL laisvai naudosis ir vadovausis visa Jūsų pateikta informacija.

Interaktyvių tinklapio funkcijų naudojimas

Dėl patogumo DHL šioje svetainėje gali suteikti galimybę naudotis tokiomis interaktyviomis funkcijomis kaip siuntų paieška ar vartotojų komentarai. Jūs galite naudotis šiomis funkcijomis tik nurodytu, bet ne kokiu kitu tikslu.

Svetainėje pateikiamos medžiagos tikslumas

Šiame tinklalapyje gali pasitaikyti netikslumų ar spausdinimo klaidų. Pastebėjusi tokius netikslumus, DHL kompanija ištaisys juos be atskiro pranešimo. Šių tinklalapių informacija reguliariai atnaujinama. Pasaulyje yra daug nepriklausomų interneto svetainių ir dalies šiuose tinklalapiuose esamos informacijos autorius gali būti su DHL nesusijusi šalis. DHL neprisiima jokių įsipareigojimų ar atsakomybės dėl šiose svetainėse pateikiamos informacijos turinio.

Virusai

DHL stengiasi tinkamai apsaugoti savo tinklalapius nuo virusų, tačiau negali užtikrinti, kad jų visiškai nebus, todėl neprisiima tokios atsakomybės. Prieš parsisiųsdami kokią nors informaciją iš šių tinklalapių, pasirūpinkite reikiamomis apsaugos priemonėmis.

Garantijų teikimo apribojimai

Šiame tinklapyje nurodytos paslaugos, turinys ir informacija teikiama pagal principą „yra taip, kaip yra“. Kiek tai leidžia įstatymas, DHL atsisako visų aiškiai išreikštų, numanomų, įstatymuose numatytų ir kt. garantijų, įskaitant, tačiau neapsiribojant numanomomis garantijomis dėl komerciškumo, trečiųjų šalių teisių nepažeidžiamumo ir tinkamumo konkrečiam tikslui. DHL, jos antrinės bendrovės ir licencijų turėtojai nepateikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl DHL tinklapyje ar sistemose teikiamų paslaugų, turinio ar informacijos tikslumo, išsamumo, patikimumo ar pateikimo laiku ar per DHL tinklapį ar sistemas teikiamų paslaugų, turinio ar informacijos tikslumo, išsamumo, patikimumo ar pateikimo laiku. Jokia DHL sistemose ar tinklapyje gauta informacija nesudaro pagrindo jokiai garantijai, kurios DHL aiškiai nenumatė šiose sąlygose.

Kai kurių šalių jurisdikcija neleidžia riboti numatomų garantijų, todėl šiame punkte numatyti apribojimai ir išimtys gali būti taikomi Jūsų atžvilgiu. Jei Jūs esate klientas, šios nuostatos neturi poveikio Jūsų įstatymuose numatytoms teisėms, kurių negalima atsisakyti, jei tokios teisės yra. Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad šiose sąlygose numatyti apribojimai ir išimtys dėl atsakomybės ir garantijos yra nešališkos ir pagrįstos.

Atsakomybės ribojimas

Vadovaujantis įstatymais, DHL, jos antrinės bendrovės, licencijų turėtojai ar bet kokios DHL tinklapyje nurodytos trečiosios šalys jokiu būdu nėra atsakingos už jokius atsitiktinius, netiesioginius nuostolius, padarytą žalą viršijančius nuostolius, baudinius ar šalutinius nuostolius, prarastą pelną ar nuostolius, patiriamus dėl prarastų duomenų, komercinės veiklos nutraukimo dėl naudojimosi ar negalėjimo naudotis DHL tinklapiu ir DHL sistemomis, paslaugomis, turiniu ar informacija remiantis garantija, sutartimi, civilinės teisės pažeidimu, delikto ar bet kokia kita teisės teorija ir neatsižvelgiant į tai, ar DHL buvo įspėta apie tokių nuostolių galimybę. Nepažeidžiant to, kas nurodyta pirmiau, vadovaujantis taikytina teise, Jūs sutinkate, kad bendra DHL atsakomybė už jokią žalą ar (tiesioginius ar netiesioginius) nuostolius jokiu būdu negali viršyti 100 (šimtas) eurų, neatsižvelgiant į ieškinio ar pretenzijos formą pagal sutartį, civilinį teisės pažeidimą ir t. t. Vadovaujantis įstatymais, šiose sąlygose nurodytos priemonės yra išimtinės ir apsiriboja šiose sąlygose aiškiai nurodytomis priemonėmis.

Produktai ir paslaugos

Jeigu nėra sutarta kitaip, šiame tinklapyje nurodomi produktai ir paslaugos yra teikiami atsižvelgiant į DHL kompanijos standartines gabenimo sąlygas. Kadangi paslaugos gali skirtis priklausomai nuo šalies, iš kurios gabenama siunta, prašome kreiptis į artimiausią DHL Klientų aptarnavimo centrą, kur galėsite gauti Jūsų šalyje galiojančias sąlygas ir nuostatas. Kai kuriose šalyse gali nebūti platinami tam tikri DHL produktai ir neteikiamos tam tikros paslaugos.

Informacijos atskleidimas

Visa informacija, kurią DHL gauna iš šių tinklalapių lankytojų, traktuojama kaip konfidenciali, ir teikdama paslaugos DHL kompanija jos neatskleidžia jokiai trečiajai šaliai.